Povinná kontrola kotlů

05.03.2016 23:22

    Vzhledem k tomu, že v médiích proběhla informace, že do konce  roku 2016, musí mít všichni provozovatelé zkontrolovány kotle a potom provádět další pravidelné kontroly 1 x za dva roky, dovoluji si toto uvést  na pravou míru. Tyto kontroly se týkají kotlů na pevná paliva a od jmenovitého příkonu 10 kW do 300 kW. Přesné znění je uvedeno  v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Naše firma tyto kontroly bude také provádí, ale jen u spotřebičů na které máme proškolení od výrobce.V současné době vlastníme oprávnění na kontrolu kotlů Viadrus, Dakon a Buderus.

     U kotlů na plynná paliva se nic nemění, tam má být pravidelný servis prováděn ve lhůtách stanovených výrobcem. (Většina výrobců doporučuje servis 1x ročně).

Ještě upozornění: V roce 2022 budou moci být provozovány jen kotle na pevná paliva, splňující emisní třídu min. č. 3. Tuto emisní třídu nesplňuje převážná většina kotlů vyrobených do r. 2012. Doporučujeme proto majitelům těchto kotlů se informovat u svého topenáře o možné přestavbě na kotel splňující emisní limity.

Otázky a odpovědi

Jak často se mají servisovat plynové spotřebiče?

Četnost servisních prohlídek upravují obecné předpisy (zákony, nařízení vlády, technické normy) a návody výrobců k jednotlivým spotřebičům. U většiny spotřebičů se doporučuje provedení servisu 1 x ročně.

Co obsahuje servisní prohlídka?

Při servisní prohlídce se provádí úkony stanovené návodem k provádění servisu daného výrobce ( vyčištění hořáků, výměníku, promazání funkčních částí, výměna opotřebených těsnění, výměna dalších součástek dle intervalu stanovených výrobcem-elektrody, těsnění.) Dále funkční zkoušky spotřebiče a zkoušky zabezpečovacích elementů, kontrola odvodu spalin, kontrola těsnosti plynových spojů, čistota spalování. V neposlední řadě se kromě jiného kontroluje i umístění spotřebiče z hlediska požadovaného prostoru a přívodu vzduchu a dalších vlivů.

Proč bych si měl nechat servisovat kotel právě od Vás?

Volba servisu je samozřejmě na výběru zákazníka. U nás nabízíme osobní přístup - při sjednávání zakázky hovoříte přímo s technikem. Při provádění servisu používáme nejnovější poznatky a postupy s uplatněním dlouholeté praxe.

Jak připravit kotel na servis?

Pro snadné provádění servisu je vhodné uvolnit prostor kolem zařízení. Pokud je kotel umístěný v bytě je vhodné připravit pro technika přezůvky.

Jak objednat servis?

Objednávku můžete učinit na telefonním čísle uvedeném  na stránce kontakty

Co mám udělat, když mě nefunguje kotel, aby byla oprava provedena co nejdřív?

Než zavoláte servis:

Nefunkčnost plynového kotle nemusí být nutně způsobena závadou na zařízení, proto doporučujeme nejdříve zkontrolovat následující:

  • zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu
  • kontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například zapojením stolní lampičky do zásuvky místo plynového kotle
  • pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyjměte ji a zapojte kotel přímo do zásuvky

Voláte servis:

  • pro rychlé objednání opravy mějte prosím mít připravenou značku a typ Vašeho kotle včetně popisu závady a doby od posledního servisu.
  • pokud se jedná o záruční opravu, tak si připravte Záruční list a  prodejní doklad .

Jaká je cena za servis?

Cena za servis se skládá z úkonů podle ceníku prací, dále z ceny použitých náhradních dílů a těsnění a cestovného. Protože provádíme servis na široký sortiment plynových spotřebičů (od klasických, přes kondenzační až po velké kotle v kotelnách), nemůžeme rámcově sdělit cenu za servis. Ceny za pravidelný servis plynových spotřebičů od nás  začínají už od 600 Kč/ ks.  Pro stanovení ceny servisu Vašeho spotřebiče nás neváhejte kontaktovat